YUNANİSTAN

Yunanistan ya da resmî adıyla Helen Cumhuriyeti, Balkanlar'da bir ülkedir. Başkenti ve en büyük şehri Atina, ikinci en kalabalık şehri Selanik'tir. Yunanistan; demokrasi, Batı felsefesi, Olimpiyat Oyunları, Batı edebiyatı, tarih yazımı, siyaset bilimi, önemli bilimsel ve matematiksel ilkeler ile Batı draması'nın doğduğu yer olması nedeniyle Batı uygarlığının beşiği kabul edilmektedir. Günümüzdeki modern Yunanistan, 1821'de başlamış ve Birleşik Krallık, Fransa ve Rusya'nın da desteklediği Yunan Bağımsızlık Savaşı sonucunda Mora Yarımadası ve Atina'yı kapsayan Birinci Helen Cumhuriyeti (1827) adlı devletin Osmanlı İmparatorluğu'nda ayrılmasına dayanmaktadır. Yaklaşık 1200 adaya sahip olan ülke' nin en büyük adası Girittir. Ülke yazları sıcak, kışlar çok sert olmayan, ancak yüksek kesimleri kış boyunca kar alan Akdeniz iklime sahiptir. Yüzey şekilleri ise fazla yüksek olmayan dağlardan oluşan oldukça engebeli arazilerdir. Büyük çoğunluğu dağlık olan ülkenin en yüksek dağı Olimpos Dağı'dır. Yunanistan halkının büyük çoğunluğunu etnik Yunanlar oluşturur ve ülke nüfusu büyük çoğunlukla Ortodoks'tur. Nüfusun çoğunluğu Türkiye'den 1924 ve 1955 mübadeleleri neticesinde göçen Rum nüfustan oluşur. Yunanistan’da en çok konuşulan dil, resmî dil olan Yunancadır. Yunanistan'ın sahip olduğu on sekiz UNESCO Dünya Mirası, ülkenin zengin tarihsel geçmişini yansıtmaktadır.