UKRAYNA

Ukrayna, Doğu Avrupa'da bir ülke tamamı Avrupa'da olan en geniş ülkedir. Ukrayna adı, eski Slav dilinde "sınır ülkesi" anlamına gelmektedir. Bölgede, Slavlardan önce, İskitler (Sakalar), Hunlar, Hazar Kağanlığı, Kıpçaklar, Peçenekler, Kumanlar, Oğuzlar ve Altınordu Devleti, Osmanlı Devleti tarafından kontrol edilmiştir. Günümüzde Ukrayna'nın başkenti olan Kiev, 9. yüzyılın ortalarına kadar Hazar Kağanlığı' nın bir parçasıydı. 860 yılı civarında Viking kralı Rurik' in komutanları tarafından Hazar Kağanlığı' nın elinden alınan şehir Kiev Knezliği' nin bir parçası oldu. 9. yüzyıldan itibaren, Ukrayna toprakları, Polyany Kiev liderliğindeki Rus topraklarının merkezi oldu. Ancak Kiev Knezliği' nin gerilemesinden sonra, Ukrayna topraklarının siyasi, ekonomik ve kültürel merkezi Galiçya-Volyn eyaletine taşındı.14. yüzyılda Ukrayna topraklarının doğu kısmı Kiev dâhil Litvanya Grandüklüğü' nün eline geçti. Batı kısımlar ise Lehistan Krallığı'nın bir parçası hâline geldi.1256 civarında, Kuremsa Moğolları' ndaki zaferlerden sonra Danylo Lviv şehrini kurdu. 15. yüzyılın sonunda, Litvanya, Moskof ve Kırım sınırında, Zaporozhye bozkırında kendilerini Kazaklar olarak adlandıran bir grup asker ortaya çıktı. 18. yüzyılın sonunda Lehistan'ın parçalanması sonucu Rusya, Ukrayna'nın büyük bir bölümüne el koydu. 1917'de Rusya'daki Şubat Devrimi monarşiyi devirdi ve Geçici Hükümet ortaya çıktı. Bu olaylarından sonra 17 Mart'ta Kiev'de Merkez Konseyi'nin kurulmasıyla 20 Kasım'da, Rusya'daki Bolşevik darbesinin ardından, Ukrayna'nın temsilci organı Ukrayna Merkez Konseyi Ukrayna Halk Cumhuriyeti ismi ile özerk bir kuruluşun ilan edildiğini açıkladı. 1919 yılında Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu ve 1922 yılında Sovyetler Birliği'ne katıldı. 8 Aralık 1991'de Sovyetler Birliği'nin ortadan kalkması ile Ukrayna bağımsız bir ülke haline geldi. Bununla birlikte Ukrayna'nın Sovyet dönemi tarihinde yaşadığı en üzücü olay ise 26 Nisan 1986 tarihindeki Çernobil reaktör kazasıdır. Bu kazadan dolayı ortaya çıkan radyoaktif gaz 350.000 kişinin bölgeden uzaklaştırılmasına neden olmuştur. Ukrayna'da coğrafi açıdan Doğu Avrupa ovasının güneybatı kısmını oluşturan ova bölgeleri hâkimdir ancak sıradağlar da bulunmaktadır. Ülkede maden kömürü rezervleri çoktur ancak yeni teknolojilerin yetersizliği nedeniyle kömür çıkarımı pek gelişmiş değildir. Ukrayna, kilisenin devletten ve okuldan ayrıldığı laik bir devlettir ve anayasa, vicdan ve din özgürlüğünü garanti eder. Ukrayna'da baskın din Hristiyanlıktır. Ortodoks Hristiyanlık, ülkede başlıca Ukrayna Ortodoks Kilisesi ve Ukrayna Ortodoks Kilisesi (Moskova Patrikhanesi) tarafından temsil edilmektedir. Ukrayna mutfağı - uzun bir geçmişi olan ve çeşitliliği ile ünlü ulusal bir mutfak, yüzlerce tarif bulunmaktadır pancar çorbası ve donut, palyan ve köfte, köfte ve sosis, pişmiş ve meyve ve ballı içecekler, Ukrayna'nın çok ötesinde. Ukrayna pancar çorbası gibi bazı yemeklerin uzun bir geçmişi vardır.