AZERBAYCAN

Azerbaycan Cumhuriyeti Batı Asya ile Doğu Avrupa'nın kesişim noktası olan Kafkasya'da yer alan bir ülkedir. Zengin kültürel mirasa sahip olan ülke aynı zamanda Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkeler arasında opera, tiyatro gibi sahne sanatlarını barındıran ilk ülke olma özelliğini de taşımaktadır. Çevresinin dağlar ve yüksek tepelerle çevrili olmasına rağmen ülkenin büyük bir kısmı ovadır. Genelde ılıman bir iklimi olan ülkede Hazar Denizinden içeriye doğru, yüksek dağlarda ve diğer yüksek kesimlerde sert bir iklim hakimdir. Büyük bölümünün petrol ve gaz bakımında zengin olduğu ülkede birçok boru hattı mevcuttur. Azerbaycan'ın resmi dili Azerice olup nüfusun tamamına yakınının ana dilidir. Ülkede nüfusun yaklaşık %97'si Müslümandır. Tarihi MÖ yıllara dayanan Azerbaycan kültür bakımından zengin olduğu gibi doğal zenginlikleri ile de ön plana çıkmaktadır. Doğanın Yedi Harikası listesine eklenmek için aday gösterilen çamur volkanlarının yaklaşık yarısı Azerbaycan sınırları içinde kalmaktadır. Temeli 743 yılında atılan Azerbaycan'ın en eski ve Kafkasya'nın ikinci en eski camisi Şamahı Ulu Camii, Bakü Rus Ortodoks Kutsal Bakire Meryem Katedrali , Bakü Aşkenazi Yahudileri Sinagogu görülecek önemli tarihi noktalar arasındır.