ARNAVUTLUK

Arnavutluk resmî adı ile Arnavutluk Cumhuriyeti Balkanlar'da bir ülkedir.  Balkan Savaşları sonrasında Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'daki çöküşünden sonra ortaya çıkmıştır.1912 yılında bağımsız olan Arnavutluk, II. Dünya Savaşı'nda 1939 yılından 1943'e kadar işgal edilmiş 1944 yılında işgal sona erdiğinde ise  Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti kurulmuştur. 1991 yılında sosyalist yönetim sona erdi ve çok partili yönetime geçildi. Ülkenin %70'i dağlık olup engebelidir ve dışarıdan genellikle erişilemez. En yüksek dağ 2764 m yüksekliğindeki Korab Dağı olup Debre ilçesi'nde yer almaktadır. Kıyıda iklim tipik bir hafif Akdeniz iklimi olup kışlar ılık ve yağışlı, yazlar ise güneşli ve oldukça kuru geçmektedir. Arnavutluk' da tarım, ülkenin önemli bir sektörlerinden birisidir. Ülke yüzölçümünün yaklaşık dörtte biri tarım alanı olarak kullanılabilir durumdadır. Hava koşulları her türlü tarımı ve hayvancılığı yapmaya müsaittir. Arnavutluk mutfağı Akdeniz ve Balkan mutfaklarının bir sentezi niteliğindedir. Tarihsel geçmiş ile sıkı bir bağ içerisinde gelişmiştir. Bu açıdan Yunan, İtalyan ve Osmanlı etkisini görebilmek mümkündür. Arnavutluk bayrağı merkezde siyah çift başlı kartal bulunan kırmızı bir bayraktır. Kırmızı renk, Arnavut halkının cesaretini, gücünü ve görkemini, siyah rengi ise özgürlük ve kahramanlığın sembolü olarak gösteriyor.